De klachten en hulpvragen waarmee mensen naar mijn praktijk komen zijn zeer divers. Er kan sprake zijn van duidelijke emotionele of fysieke klachten, zoals angst of migraine, maar het kan ook gaan om iets vaags en ongrijpbaars, zoals ‘niet lekker in mijn vel zitten’. Soms heeft de hulpvraag betrekking op het privéleven, een andere keer gaat het om het functioneren op het werk. Vaak spelen er meerdere klachten of vraagstukken tegelijkertijd, omdat je jezelf als mens in alle omstandigheden meeneemt. En omdat je als persoon een geheel bent: je bent niet alleen je hoofd of je lichaam; alles is met elkaar verbonden en functioneert in samenhang.

Psychosociale therapie en hypnotherapie gaan uit van de holistische visie dat de mens als een geheel functioneert. Heftige gebeurtenissen kunnen een impact hebben op lichaam en geest. Dit geldt zeker ook voor gebeurtenissen die ver in het verleden liggen en soms al zijn vergeten.

SOORTEN KLACHTEN EN HULPVRAGEN

Psychosociale therapie en hypnotherapie zijn zeer effectief bij onder andere:

  • Emotionele klachten als angst, onzekerheid, spanning, boosheid, verdriet, eenzaamheid, depressiviteit;
  • Lichamelijke klachten als vermoeidheid, chronische pijn, migraine, hyperventilatie, allergie, prikkelbaar darmsyndroom (PDS);
  • Algemeen gevoel van ‘onwelbevinden’, bijv. negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, concentratieproblemen, stress, burn-out;
  • Kenmerken van hooggevoeligheid (HSP) en/of hoogbegaafdheid, bijv. overprikkeling, onderpresteren, ‘anders’ voelen;
  • Verwerking van schokkende ervaringen, bijv. overlijden van een naaste, echtscheiding, werkloosheid, verwaarlozing, fysiek of emotioneel trauma (inclusief pesten).

Genoemde klachten en hulpvragen kunnen op verschillende leeftijden spelen. Ik behandel vooral volwassenen, maar ook jongeren en kinderen vanaf circa 6 jaar. Mijn bijzondere specialisatie betreft de behandeling van mensen die op jonge leeftijd ter adoptie zijn afgestaan.