Ik ben lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), onder lidnummer 15027. De NBVH voorziet in voorschriften waaraan therapeut en praktijk dienen te voldoen, zoals eisen tot bijscholing en intervisie.

Daarnaast ben ik als Registertherapeut BCZ ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit betekent dat ik tevens onderhevig ben aan het TCZ-tuchtrecht. Mijn licentiecode is 403411R.

Bij de erkende geschilleninstantie Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) sta ik ingeschreven onder nummer 11058.
Zie de cliëntfolder van de SCAG voor de klachtenprocedure.
Zie tevens de klachtenregeling van de NBVH.

Bij de Kamer van Koophandel staat MEREVAIK Psychodynamische Therapie ingeschreven onder nummer: 57117918.