Tarief, voorwaarden en vergoeding

TARIEF
Het tarief voor een consult van 1,5 uur (tot maximaal 2 uur) bedraagt € 95,–.
Voor kinderen t/m 15 jaar duurt een consult circa 75 minuten. Tarief: € 80,–.
Alle individuele therapie is vrijgesteld van btw.

BETALING
Betaling is mogelijk contant direct na het consult of per bank binnen 10 dagen.
De factuur zal per e-mail worden toegezonden.
Ik ben aangesloten bij MediCas; zie de betalingsvoorwaarden.

ANNULERING
Bij verhindering kan een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd per telefoon, sms of e-mail. Niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

VERGOEDING
Mijn consulten komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering, als alternatieve of complementaire geneeswijze. Voor deze zorg is geen wettelijk verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage van toepassing.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je verzekeringspakket en kan per jaar wijzigen. Dit staat beschreven in de polisvoorwaarden.
Voor recente informatie over vergoedingen, zie Zorgwijzer.nl

Voor meer informatie of een afspraak kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen.