WELKOM!

Consulten zijn momenteel zowel ‘live’ in mijn praktijk als via beveiligd beeldbellen mogelijk: meer informatie.

“De wereld een beetje mooier kleuren.”

Met deze missie voor ogen heb ik MEREVAIK opgericht, praktijk voor Psychodynamische Therapie. Als therapeut breng ik volwassenen, jongeren en kinderen -opnieuw- in contact met hun eigen kern en zelfhelend vermogen. Ik bied effectieve, kortdurende begeleiding bij emotionele en/of fysieke klachten, al dan niet gerelateerd aan traumatische ervaringen. Hierbij maak ik gebruik van verschillende therapievormen, die in de basis vooral zijn te herleiden tot hypnotherapie.

Psychodynamische therapie slaat een brug tussen bewuste en onbewuste processen. Vaak is ‘oud zeer’ de oorzaak van patronen waarin je nu vastloopt, zowel in denken, in voelen als in doen. Hoe beter je deze patronen ‘onder controle’ hebt, hoe groter de kans dat je lichaam uiteindelijk gaat protesteren en ziek wordt. Soms ben je je bewust van wat er bij jou van binnen gebeurt, maar vaak ook niet. En al weet je precies hoe het zit en wat je anders zou willen, dan nog is het vaak lastig om dit op eigen kracht te veranderen.

Dit is waar psychodynamische therapie het verschil kan maken. Ik begeleid je op een veilige, respectvolle manier naar jouw hoofd-hart-lichaam verbinding, zodat je kunt verwerken wat mag worden verwerkt en kunt loslaten wat mag worden losgelaten. Dit betekent dat je -opnieuw- zelf het stuur van je leven in handen gaat nemen. Merkbare effecten zullen zijn: meer welbevinden en minder emotionele en fysieke klachten.

Psychodynamische therapie is zeer effectief bij onder andere:

  • Emotionele klachten als angst, onzekerheid, woede, verdriet, depressiviteit;
  • Lichamelijke klachten als vermoeidheid, migraine, hyperventilatie, obstipatie, allergie;
  • Verwerking van schokkende ervaringen, bijv. overlijden van een naaste, echtscheiding, werkloosheid, fysiek of emotioneel trauma (inclusief pesten);
  • Kenmerken van hoog-sensitiviteit en hoogbegaafdheid, bijv. negatief zelfbeeld, onderpresteren, concentratieproblemen (in het bijzonder bij kinderen en jongeren).

Zie ook: Afstand en adoptie en/of De Adoptievlinder (Facebook).